Red-throated Barbet

Red-throated Barbet / Psilopogon mystacophanos

Red-throated Barbet

Here the details of the Red-throated Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon mystacophanos
Protonym:  Bucco mystacophanos Pl.Col. livr.53 pl.315
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  retbar1
Type Locality:  Sumatra.
Author:  
Publish Year:  1824
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

mystacophanes / mystacophanos
Gr. μυσταξ mustax, μυστακος mustakos  moustache  < μασταξ mastax, μαστακος mastakos  jaws, mouth  < μασαομαι masaomai  to chew; φανος phanos  bright  < φαεινος phaeinos  shining.

SUBSPECIES

Red-throated Barbet (mystacophanos)
SCI Name: Psilopogon mystacophanos mystacophanos
mystacophanes / mystacophanos
Gr. μυσταξ mustax, μυστακος mustakos  moustache  < μασταξ mastax, μαστακος mastakos  jaws, mouth  < μασαομαι masaomai  to chew; φανος phanos  bright  < φαεινος phaeinos  shining.

Red-throated Barbet (ampalus)
SCI Name: Psilopogon mystacophanos ampalus
ampala / ampalus
Gr. αμπαλος ampalos  repeated, fresh casting of lots.