Crimson-fronted Barbet

Crimson-fronted Barbet / Psilopogon rubricapillus

Crimson-fronted Barbet

Here the details of the Crimson-fronted Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon rubricapillus
Protonym:  Bucco rubricapillus Syst.Nat. 1 pt1 p.408
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  crfbar3
Type Locality:  Ceylon.
Author:  
Publish Year:  1788
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

rubricapilla / rubricapillum / rubricapillus
L. ruber, rubra  red; -capillus  -capped, -crowned  < capillus  hair of the head.
● ex “Pigeon violet à tête rouge d’Antigue” of Sonnerat 1776, and “Red-crowned Pigeon” of Latham 1783 (syn. Alectroenas pulcherrimus).
● ex “Tordo negro cabeza roxa” of de Azara 1802-1805, no. 73 (syn. Amblyramphus holosericeus).
● ex “Red-crown Barbet” of Brown 1776, and “Red-crowned Barbet” of Latham 1782 (Psilopogon).