Golden-naped Barbet

Golden-naped Barbet / Psilopogon pulcherrimus

Golden-naped Barbet

Here the details of the Golden-naped Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon pulcherrimus
Protonym:  Megaloema pulcherrima Ibis p.393 pl.11 fig.2
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  gonbar1
Type Locality:  Mt. Kina Balu, Borneo.
Author:  
Publish Year:  1888
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

pulcherrima / pulcherrimus
L. pulcherrimus  very beautiful  < super. pulcher, pulchra  beautiful.
● ex “Pigeon violet à tête rouge d’Antigue” of Sonnerat 1766 (Alectroenas).