Green-eared Barbet

Green-eared Barbet / Psilopogon faiostrictus

Green-eared Barbet

Here the details of the Green-eared Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon faiostrictus
Protonym:  Bucco faiostrictus Pl.Col. livr.89 pl.527
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  grebar3
Type Locality:  Cochinchina.
Author:  
Publish Year:  1832
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

faiostricta / faiostrictus
Gr. φαιος phaios  dusky; στικτος stiktos  spotted  < στιζω stizō  to tattoo.

SUBSPECIES

Green-eared Barbet (praetermissus)
SCI Name: Psilopogon faiostrictus praetermissus
praetermissa / praetermissus
L. praetermissus  overlooked, neglected  < praetermittere  to omit  < praeter  beyond; mittere  to send.

Green-eared Barbet (faiostrictus)
SCI Name: Psilopogon faiostrictus faiostrictus
faiostricta / faiostrictus
Gr. φαιος phaios  dusky; στικτος stiktos  spotted  < στιζω stizō  to tattoo.