Black-banded Barbet

Black-banded Barbet / Psilopogon javensis

Black-banded Barbet

Here the details of the Black-banded Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon javensis
Protonym:  Bucco Javensis Trans.Linn.Soc.London(1), 13 p.181
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  blbbar2
Type Locality:  Java.
Author:  
Publish Year:  1821
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

javanicus / javanus / javensis
Java, Dutch East Indies / Indonesia.
● ex “Sarcelle de Java” of d’Aubenton 1765-1781, pl. 930 (syn. Anas falcata).
● ex “Calao Javan” of Levaillant 1801 (syn. Rhyticeros undulatus).