Malabar Barbet

Malabar Barbet / Psilopogon malabaricus

Malabar Barbet

Here the details of the Malabar Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon malabaricus
Protonym:  Bucco malabaricus J.Asiat.Soc.Bengal 16 p.465
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  crfbar1
Type Locality:  Malabar.
Author:  
Publish Year:  1847
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

malabarica / malabaricum / malabaricus
Malabar or Malabar Coast, India (Arabic name Malibar for the south-western coast of India).
● ex “Beaks of curious birds, pl. 281, fig. D” of Edwards 1758-1764, “Calao de Malabar” of de Buffon 1770-1785, and “Pied Hornbill” of Latham 1781 (syn. Anthracoceros coronatus).
● ex “Petit merle de la côte de Malabar” of Sonnerat 1776, and “Yellow-fronted Thrush” of Latham 1783 (syn. Chloropsis aurifrons).
● ex “Grand Gobe-mouches de la côte de Malabar” of Sonnerat 1782 (syn. Dicrurus paradiseus).
● ex “Drongo à Raquettes” of Levaillant 1805, pl. 175 (syn. Dicrurus paradiseus).
● ex “Alouette huppée de la Côte de Malabar” of Sonnerat 1782 (Galerida).
● ex "Gobe-mouche à longue queue de Gingi" of Sonnerat 1782 (Kittacincla).
● "96. LOXIA.  ...  malabarica.  24. L. cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula anoque albis.  Habitat in Indiis.  Corpus magnitudine & facie Pari. Rostrum nigrum. Gula alba. Remiges & Rectrices nigræ. Ani regio albida." (Linnaeus 1758) (Lonchura).
● ex “Mésange de la côte de Malabar” of Sonnerat 1782, and “Malabar Titmouse” of Latham 1783 (subsp. Pericrocotus cinnamomeus).
● ex “Martin vieillard de la côte de Malabar” of Sonnerat 1776, and “Malabar Thrush” of Latham 1783 (Sturnia).
● ex "Pluvier de la côte Malabar" of d'Aubenton 1765-1781, pl. 880, and "Pluvier à lambeaux" of de Buffon 1770-1785 (Vanellus).