Bornean Barbet

Bornean Barbet / Psilopogon eximius

Bornean Barbet

Here the details of the Bornean Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon eximius
Protonym:  Mesobucco eximius Ibis p.324,441 pl.11
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  borbar1
Type Locality:  Mt. Dulit, Borneo.
Author:  
Publish Year:  1892
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

eximium / eximius
L. eximius  select, distinguished  < eximere  to take away  < emere  to purchase.

SUBSPECIES

Bornean Barbet (eximius)
SCI Name: Psilopogon eximius eximius
eximium / eximius
L. eximius  select, distinguished  < eximere  to take away  < emere  to purchase.

Bornean Barbet (cyaneus)
SCI Name: Psilopogon eximius cyaneus
cyaneum / cyaneus
L. cyaneus  dark-blue, sea-blue, greenish-blue  < Gr. κυανεος kuaneos  dark-blue, glossy.
● ex “Blue Hawk” of Edwards 1758 (Circus).
● ex “Black and Blue Creeper” of Edwards 1751, and “Grimpereau bleu du Brésil” of Brisson 1760 (Cyanerpes).
● ex “Merle à tête noire du Cap de Bonne Espérance” of d’Aubenton 1765-1781, pl. 392 (syn. Donacobius atricapillus).