Moustached Barbet

Moustached Barbet / Psilopogon incognitus

Moustached Barbet

Here the details of the Moustached Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon incognitus
Protonym:  Megalaima incognita Str.Feath. 2 p.442
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  moubar2
Type Locality:  25 miles north of Yea and Karope, Tenasserim.
Author:  
Publish Year:  1874
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

incognita / incognitus
L. incognitus unknown, not examined, not identified  <  in-  not; cognitus  known  < cognoscere  to recognise.

SUBSPECIES

Moustached Barbet (incognitus)
SCI Name: Psilopogon incognitus incognitus
incognita / incognitus
L. incognitus unknown, not examined, not identified  <  in-  not; cognitus  known  < cognoscere  to recognise.

Moustached Barbet (elbeli)
SCI Name: Psilopogon incognitus elbeli
elbeli
Dr Robert Edwin Elbel (1925-2005) US entomologist, herpetologist in Thailand 1951-1953, 1961-1963 (subsp. Pellorneum ruficeps, subsp. Psilopogon incognitus, subsp. Pycnonotus flaviventris).

Moustached Barbet (eurous)
SCI Name: Psilopogon incognitus eurous
euroum / eurous
L. eurous  eastern, oriental  < eurus  south-east wind  < Gr. ευρος euros  east wind.