Turquoise-throated Barbet

Turquoise-throated Barbet / Psilopogon chersonesus

Turquoise-throated Barbet

Here the details of the Turquoise-throated Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon chersonesus
Protonym:  Cyanops asiatica chersonesus Bull.Br.Orn.Club 48 p.46
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  tutbar1
Type Locality:  Khao Luang, Nakawn Sritamarat, 4500 feet, Peninsular Siam.
Author:  
Publish Year:  1927
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

chersonesus
Gr. χερσονησος khersonēsos  peninsula.
● TL. Khao Luang, Nakawn Sritamarat, Peninsular Siam/Thailand (Psilopogon).