Red-crowned Barbet

Red-crowned Barbet / Psilopogon rafflesii

Red-crowned Barbet

Here the details of the Red-crowned Barbet named bird below:

SCI Name:  Psilopogon rafflesii
Protonym:  Bucco Rafflesii Rev.Zool. 2 p.137
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  recbar1
Type Locality:  Sumatra.
Author:  
Publish Year:  1839
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

rafflesi / rafflesia / rafflesii / rafflesius
Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (1781-1826) English colonial administrator, Lt.-Gov. of Java 1811–1815, Benkoelen, Sumatra 1818–1824, founder of Singapore 1819, first President of Zoological Society of London (syn. Calyptomena viridisDinopium, syn. Eurylaimus ochromalus, syn. Hydrornis irena, subsp. Prinia flaviventris, Psilopogon, syn. Psilopogon haemacephalus, syn. Spatula cyanoptera).